Partners

KLEURinCULTUUR vormt met de sociaal artistieke projecten van de Kunstbus de brug tussen de wereld van kunst & cultuur en zorg & welzijn. Wij werken vraaggestuurd en kunnen snel inspelen op de vraag van buurtbewoners, wijkorganisaties en scholen.

plaatje in header

Wij werken graag samen met partners in de wijk en ontdekken samen waar de talenten van de kinderen liggen. KIC is een flexibele culturele organisatie die met haar aanbod de gehele stad bestrijkt. Zij werkt hierbij nauw samen met andere culturele instellingen zoals Collage, Bonte Hond (KIDD), Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Stad & Natuur en welzijnsstichting de Schoor. KIC heeft een vaste plaats verworven in het culturele aanbod in Almere en heeft in 2015 van gemeente Almere de toezegging gekregen voor een jaarlijks structurele subsidie om naschoolse kunst- en cultuurworkshops te geven aan kinderen t/m 14 jaar, met bijzondere aandacht voor de jeugd in aandachtswijken.

Geïnteresseerd?

Heb je activiteiten aan te bieden of wil je inschrijven voor een activiteit?
Neem contact op met KLEURinCULTUUR.

Telefoon: 06 - 48040138
E-mail: info@kleurincultuur.com